Rešeršér

Jako rešeršér a specialista na vyhledávání informací, nabízím profesionální nalezení odborných zdrojů informací pro obchodní a vědecké účely. Díky svým znalostem, zkušenostem a analytickým nástrojům vám mohu zajistit získání požadovaných zdrojů informací. 

Ušetřete si svůj vzácný čas a nechejte vyhledávání informací na specialistovi, který to udělá mnohem rychleji, protože má své ověřené postupy.

Co jako rešeršér nabízím:

 • Vyhledávání odborných zdrojů informačních databází
 • Nalezení požadovaných informací z veřejně dostupných zdrojů
 • Analýza a další práce s nalezenými informacemi
 • Strukturovaná práce s možností další práce se zdroji

 

 Co je to rešerše:

„Rešerše je sekundární dokument obsahující soupis záznamů dokumentů (rešerše dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (rešerše faktografická), vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (tématika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů).“ 

Rešerše [online], poslední aktualizace 15. 6. 2015 14:08 [cit. 7. 2. 2017], Wikipedie. Dostupné z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%A1er%C5%A1e>

 

Co dalšího nabízím jako online analytik:

Analýza webu – nalezení případných chyb a zlepšení webu

Analýza konkurence – porovnání a zhodnocení

Analýza sociálních sítí – vaše publikum a jak s ním lépe komunikovat

Mediální analýza – váš mediální obraz a pokrytí trhu

 

Proč si objednat mé rešeršní služby:

 • Vystudoval jsem školu informačních služeb
 • Svojí závěrečnou práci jsem psal u největšího odborníka v oboru u doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D
 • Téma práce: efektivní vyhledávání informací z databází.
 • Mám školní praxi z knihoven a mnohaletou praxi z online marketingu
 • Za sebou mám stovky analýz a tvorbu úspěšných online strategií

 

Hodinová sazba rešeršéra:

Základní hodinová sazba je 700 kč.

Celková cena závisí na náročnosti a počtu hodin.

Nejsem sice levný jako knihovna, ale nabízím širší pohled.

 

Další důvody pro spolupráci:

 • Nabízím otevřenost a individuální přístup
 • Zaměřuji se méně na teorii a více na praktické rady a tipy
 • Mám vybudované unikátní know how, které přináší výsledky
 • Používám profesionální nástroje a metody pro analýzu
 • Mám praxi, výborné reference a vlastní fungující projekty

 

Kontaktujte mě: